Skip to content

Tutorial Pelaburan Saham Dividen

Richard Cox trader
Updated 12 Ogo 2021

Apa Itu Dividen?

Dalam pelaburan saham, terdapat dua jenis keuntungan iaitu keuntungan modal dan keuntungan dividen. Jadi, apa itu dividen? Dividen adalah pengagihan sebahagian keuntungan syarikat kepada pemegang saham berdasarkan peratusan saham yang dimiliki.

Apabila sesebuah syarikat mencatat keuntungan, sebahagian daripadanya akan dilabur semula dan dipanggil perolehan tertahan, manakala sebahagian yang lain akan diagihkan sebagai dividen. Kekerapan dividen ini berbeza mengikut negara, ada yang diumumkan empat kali setahun, ada juga yang cuma sekali setahun.

Jika sesuatu syarikat mengalami kerugian pada tahun berkenaan, ia boleh memilih membayar sedikit dividen daripada perolehan tertahan, atau tidak membayar sebarang dividen langsung. Jika syarikat tersebut mendapat keuntungan sekali-sahaja, contohnya dari penjualan aset, ia mungkin memberi pemegang saham suatu dividen khas.


BUKA AKAUN DEMO

Apa Itu Pelaburan Dividen?

Pelaburan dividen membenarkan pelabur untuk mencipta aliran pendapatan yang bersandarkan pada pertumbuhan asas yang terdapat dalam nilai pasaran sebuah portfolio. Saham yang membayar dividen memberi ganjaran kepada pelabur di atas kesetiaan dan kesebaran mereka dengan memberikan pendapatan sekunder yang menambah pulangan bersih bagi pelaburan saham individu.

Apabila pelabur dapat menumpukan pada syarikat yang kukuh dan stabil yang menghasilkan peningkatan dividen secara kerap, keajaiban keuntungan yang terkumpul boleh menukar pelaburan kecil kepada jumlah pendapatan yang besar dalam jangka masa panjang:

Malangnya, ramai pelabur baru kekurangan pemahaman asas mengenai dividen. Disebabkan ia berkaitan dengan pelaburan dana saham atau bersama, pada dasarnya, dividen adalah bayaran keluar yang dibuat kepada pemegang saham yang berasal daripada keuntungan syarikat. Bayaran dividen biasanya dibuat secara suku tahunan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa jenis pengagihan tunai berbeza yang dibuat dan sesetengah daripada bayaran ini dibuat setiap bulan atau tahun.

ASAS PEMBELIAN SAHAM DIVIDEN

Dalam pasaran ekuiti, pemegang saham perlu memenuhi keperluan tertentu untuk layak menerima bayaran dividen. Pelabur mestilah layak sebagai pemegang saham rekod pada “tarikh tanpa dividen” saham, iaitu tempoh masa yang diumumkan secara awam oleh syarikat dan dijadualkan terlebih dahulu sebelum tarikhnya. Apabila peserta pasaran merujuk kepada saham sebagai “tanpa dividen,” ini bermakna saham tersebut buat masa ini didagangkan tanpa kelayakan dividen. Hasilnya, mana-mana pelabur yang merancang untuk membeli saham perlu menunggu sehingga tempoh bayaran berikutnya untuk menerima dividen.

MEMAHAMI KADAR HASIL DIVIDEN

Setelah kita membincangkan tentang apa itu dividen dan masa yang sesuai untuk pembelian saham dividen, kini kita boleh menumpukan pada manfaat atau keuntungan yang datang daripada pemilikan ini. Untuk memahami nilai bayaran dividen, kita terlebih dahulu perlu memahami kadar hasil dividen. Pengiraan hasil dividen mencipta nisbah yang membandingkan dividen tahunan saham berhubung dengan harga syer (diwakili sebagai peratus):

Kadar Hasil Dividen = Dividen Tahunan / Harga Syer

Memandangkan hubungan songsang yang dinyatakan oleh persamaan ini, perlu difahami bahawa kadar hasil dividen berkurangan apabila harga saham meningkat. Perkara ini mungkin kelihatan kurang tepat sekarang. Tetapi pada dasarnya, ia bermakna saham dividen adalah dalam trend menurun yang kukuh, ia akan menjadi semakin menarik kepada pelabur dividen kerana manfaat kadar hasilnya akan bertambah. Ramai pelabur baru tersalah anggap bahawa harga saham yang meningkat membawa kepada kadar hasil dividen yang lebih tinggi. Namun, bukan itu yang berlaku. Pertimbangkan carta di bawah, yang menunjukkan tindakan harga harian dalam saham dividen:

Sekarang pertimbangkan senario trend bertentangan dalam saham yang sama (dua tahun kemudian):

CONTOH PENDAPATAN KADAR HASIL DIVIDEN

Biasanya, bayaran dividen dibuat mengikut syer. Sebagai contoh, sekiranya seorang pelabur memiliki 100 syer saham, pengagihan dividen adalah berdasarkan pada 100 syer. Sebagai contoh, andaikan saham dibeli pada 10 setiap syer (mengandaikan jumlah pelaburan sebanyak 1,000) dan bayaran dividen tunai iaitu 1 setiap syer (setiap tahun). Selagi pelabur memegang kedudukan panjang dalam saham sepanjang tempoh ini, kadar hasil dividen sebanyak 10% akan menjana pendapatan tambahan sebanyak 100 untuk kedudukan ini.

Walau bagaimanapun, jika kedudukan saham yang sama dibeli pada 20 setiap syer, kadar hasil dividen akan berkurang sebanyak separuh (pada 5%). selagi bilangan syer (100) dibeli, tiada perubahan dalam jumlah pendapatan yang diterima bagi tahun (100). Namun, sekiranya harga syer yang lebih tinggi memaksa pelabur untuk membeli separuh daripada syer, kadar hasil dividen yang lebih rendah akan membawa impak yang lebih banyak (dengan pendapatan tahunan dikurangkan kepada 50).

Adakah saham dividen merupakan pilihan pelaburan yang lebih baik?

Setelah kita membincangkan tentang cara-cara asas dividen diagihkan, mari beralih ke beberapa ciri prestasi yang mempengaruhi keputusan pelaburan sebenar dan pembinaan portfolio dividen. Dalam menentukan sama ada saham dividen adalah pelaburan yang baik atau tidak, pelabur perlu mengetahui bagaimana instrumen-instrumen ini menjana keuntungan seiring masa. Pertimbangkan fakta bahawa pulangan jangka panjang dijana oleh saham dividen pasaran telah menjangkaui penanda aras pasaran saham utama sebanyak lebih daripada 200%.

Walau bagaimanapun, tidak semua saham dividen adalah sama (dan sesetengah pelaburan adalah lebih baik berbanding yang lain). Seperti yang diketahui, bayaran dividen diambil daripada keuntungan yang dijana pada kunci kira-kira syarikat. Hasilnya, bayaran dividen yang tinggi secara umumnya merupakan petunjuk kesihatan kewangan yang kukuh. Pembekal Dividen dan Pencadang Dividen biasanya menjalankan tugas dengan lebih baik pada jangka panjang, diikuti oleh gabungan purata bagi semua saham yang membayar dividen, pembayar dividen tanpa perubahan dividen, bukan pembayar dividen, dan syarikat yang telah mengurangkan (atau menghapuskan) bayaran dividen mereka.

Bagi pelabur, membina portfolio saham yang sarat dengan pembayar dividen yang mantap boleh mencipta pendedahan kepada beberapa buah syarikat terbaik di dalam pasaran. Walaupun jika kita tidak mempertimbangkan potensi pulangan yang dijana oleh peluang dalam harga syer asas, kita dapat lihat bahawa pelaburan dividen mengatasi inflasi serta pulangan pelaburan bon di kebanyakan negara yang paling membangun:

RISIKO PELABURAN DIVIDEN

Dalam krisis kewangan global pada tahun 2008-2009, kebanyakan bank utama dipaksa untuk menamatkan (atau sekurang-kurangnya mengurangkan) dividen saham mereka secara drastik. Secara umumnya, ini merupakan syarikat-syarikat kewangan yang mempunyai reputasi yang lama sebagai pembekal dividen suku tahunan yang stabil (dalam beberapa kes, selama ratusan tahun). Walau bagaimanapun, kuasa makroekonomi terlalu kuat semasa kejatuhan ini dan pelabur dividen mengalami kesannya dalam proses ini.

Pengajaran di sini adalah bayaran dividen adalah tidak terjamin. Perubahan dalam ekonomi global atau risiko yang tertentu kepada syarikat-syarikat individu adakalanya akan merosakkan harapan dan mengehadkan keuntungan dalam strategi pelaburan dividen. Ia juga penting untuk berwaspada dengan syarikat-syarikat yang menawarkan kadar hasil dividen yang terlalu tinggi. Ingat, kadar hasil dividen meningkat apabila harga syer saham jatuh. Oleh itu, bayaran dividen yang terlalu tinggi boleh menjadi tanda amaran bahawa syarikat tersebut menunjukkan prestasi pendapatan yang lemah (dan mungkin berada dalam bahaya untuk menghentikan dividennya).

NISBAH BAYARAN DIVIDEN 

Penunjuk terbaik untuk mengetahui kemampanan dividen saham adalah dengan nisbah bayaran dividennya, yang mengukur bayaran dividen kepada pemegang saham berhubung pendapatan bersih syarikat (dinyatakan dalam peratus):

Nisbah Bayaran Dividen = Dividen Dibayar / Pendapatan Bersih

Syarikat-syarikat biasanya akan menggunakan pendapatan terkumpul (yang tidak diagihkan kepada pemegang saham) untuk membayar hutang, menambah rizab tunai atau melabur dalam pengendalian teras perniagaan. Oleh itu, nisbah bayaran dividen memberikan gambaran kepada pelabur tentang jumlah wang yang mampu dibayar oleh syarikat sebagai pulangan kepada pemegang saham tanpa menghalang pertumbuhannya. Pelabur pemula biasanya membeli saham berdasarkan pada bayaran dividen yang tinggi semata-mata. Walau bagaimanapun, kedudukan ini boleh berisiko apabila bayaran dividen syarikat melebihi ambang keselamatan yang diterima iaitu sebanyak 60%.

Dalam kebanyakan kes, ketekunan wajar intensif diperlukan untuk saham dengan hasil melebihi 8% (kerana terdapat kebarangkalian yang lebih besar bahawa dividen berisiko dipotong). Melihat kepada sebab di sebalik kadar hasil dividen yang tinggi ini secara lebih terperinci boleh membantu pelabur mentafsirkan syarikat yang berada dalam kedudukan yang kukuh dan syarikat yang mungkin terlepas pandang di dalam syarikat. Untuk saham dalam penanda aras saham utama, purata kadar hasil dividen (antara syarikat yang membayar dividen) biasanya berubah-ubah antara 2-5%. Sudah tentu, ini adalah julat yang besar dan purata muktamad yang dilihat pada bila-bila masa adalah amat bergantung pada keadaan makroekonomi dan prestasi syarikat yang tertentu.

Contoh pulangan daripada pelaburan semula dividen

Akhir sekali, kita akan melihat pada beberapa contoh saham tertentu dalam dua pembayar dividen klasik untuk melihat bagaimana strategi pelaburan semula dividen yang beterusan boleh mempertingkatkan jumlah pulangan seiring masa. Dalam grafik carta seterusnya, kita dapat lihat keputusan bagi tempoh pelaburan selama 20 tahun:

Bermula dengan pembelian syer sebanyak 243.72 (pada 41.03 setiap syer), jumlah saiz kedudukan berkembang kepada 485.39 syer apabila bayaran dividen digunakan untuk membeli saham sepanjang tempoh pemegangan. Strategi ini membawa jumlah pulangan sebanyak 437.28% dengan hampir tiada susutan yang dialami selama tempoh 20 tahun.

Pulangan yang lebih mengagumkan boleh dilihat dalam contoh seterusnya. Dalam carta di bawah, kita dapat lihat keputusan pelaburan berjangka panjang selama 50 tahun sebanyak 10,000 dalam Coca-Cola:

Tanpa dividen dilaburkan semula, jumlah pulangan pada kedudukan panjang mungkin akan dicapai pada kira-kira 500,000 semasa tempoh pemegangan. Walau bagaimanapun, jika strategi pelaburan yang sama melaburkan semula pulangan dividennya, jumlah pulangan akan berkurang lebih daripada empat kali ganda saiznya (pada hanya melebihi 2 juta sepanjang tempoh pelaburan).

Kesimpulan

Sebagai pelabur baru yang berminat untuk membeli saham dengan dividen, adalah penting untuk anda mengetahui dan mempelajari apa itu dividen dan asas-asas pulangan dividen yang betul Dalam kebanyakan kes, dividen diagihkan sebagai bayaran tunai secara bulanan, suku tahunan atau tahunan. Justeru, pelabur haruslah tahu bagaimana untuk mewujudkan kedudukan jangka panjang dengan portfolio terkumpul yang terdiri daripada saham dividen berkualiti untuk menjana pulangan yang stabil dan lumayan seiring masa.

Richard memiliki pengalaman melebihi dua dekad dalam pasaran kewangan dan penulisannya telah diterbitkan dalam CNBC, NASDAQ, Economy Watch, Motley Fool, dan Wired Magazine